Home

!! NIEUW: BUITENSCHOOLSE OPVANG PER 8 JANUARI 2018!!

Welkom op de site van kinderopvang ‘de Ark’.

Met veel plezier zorgen wij voor uw kind op tijden dat u aan het werk bent.
Kinderopvang 'de Ark' biedt professionele opvang op een unieke locatie, namelijk op de boerderij.
Uw kind komt in contact met dier en natuur en wordt uitgedaagd om zelf op ontdekkingstocht te gaan! Dit alles onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en binnen  een veilige omgeving.

Samen met de Vereniging Agrarisch Kinderopvang staan we voor onze visie:
‘Hoogwaardige kinderopvang bieden in een natuurlijke, agrarische omgeving’

We bieden:

 • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, onderverdeeld in drie opvangvormen:
  • Babygroep: 0 -1 jaar
  • 2 verticale groepen : 1 - 4 jaar
  • Peuteropvang: 2 ½ - 4 jaar (halve dagopvang) maandag, dinsdag en woensdag (vanaf augustus 2018)

 • Buitenschoolse opvang (voorschools en naschools)
 • Een nieuw gebouw (gerealiseerd in januari 2018) gebouwd volgens de nieuwste normen
 • Een veilige en vertrouwde omgeving met voldoende ruimte, zowel fysiek als psychisch
 • Een uitdagende binnen- en buitenruimte, waarin kinderen kunnen spelen, leren en leven, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen
 • Aandacht voor het individuele kind, kijkend naar de behoeftes die het kind op dat moment heeft
 • Aandacht voor contact met leeftijdsgenootjes, leidsters, dieren, natuur, medewerkers op het bedrijf, zodat sociale competenties ontwikkeld worden
 • Zorg en respect voor elkaar en natuur

Kinderopvang De Ark heeft een christelijke visie. Dat wil zeggen dat we de normen en waarden uit de bijbel belangrijk vinden en dus respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan. Het maakt in De Ark niet uit welke achtergrond een kind heeft, iedereen is welkom!

Bent u enthousiast geworden na het lezen van de site of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Graag tot ziens,

Kinderopvang ‘de Ark’

Hanneke Heyboer

Jonge Zevenhovenseweg 10
2435 NA Zevenhoven

www.agrarischekinderopvang.nl