Dagopvang

De dagopvang bestaat uit een babygroep van kinderen van 0 – 1,5 jaar en twee verticale groepen met kinderen van 1 – 4 jaar. De huiselijke sfeer is zichtbaar en voelbaar, wat belangrijk is voor een kind in deze specifieke leeftijdscategorie, zodat hij of zij zich op zijn of haar gemak voelt bij de opvang.

Op de babygroep werken babyspecialisten die goed weten hoe de ontwikkeling bij baby’s in zijn werk gaat en hier goed op inspelen met de activiteiten en benadering die geboden wordt.

Op de twee verticale groepen is een afwisselend aanbod van spelen, leren en rust, zowel buiten als binnen. 

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

U kunt uw kind;

  • brengen tussen 7.30 – 9.00 uur
  • halen tussen 16.00 – 18.00 uur

De Ark is in de week van kerst, op erkende nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag gesloten.

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. U sluit zelf een overeenkomst af met het kinderdagverblijf van uw keuze en ontvangt een factuur voor de werkelijke kosten.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage vragen bij de Rijksoverheid via  www.toeslagen.nl

Het uurtarief per 1 januari 2024 is €10,25 per uur. Over het hele jaar wordt 51 weken in rekening gebracht en dit wordt over 12 maanden uitgespreid. Zo betaalt u een vast bedrag per maand.

Kinderdagopvang De Ark biedt ruimte aan twee groepen voor 13 kinderen van 1 tot 4 jaar en een babygroep voor maximaal 8 baby’s. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op de groepen van 13 kinderen en op de groep van 8 baby´s werken per groep twee pedagogisch medewerkers.  

De kind-leidsterratio wordt bepaald met een wettelijk bepaald meetinstrument dat te vinden is op de site van de overheid.

Kinderopvang De Ark is bevoegd tot het geven van voorschoolse educatie. Er wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma ‘Peuterpraat’. Dit programma wordt op alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Nieuwkoop gebruikt. Per jaar komen er elf thema’s aan de orde die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. Met het VVE-programma worden motorische, sociaal-emotionele, luister-, reken- en spelvaardigheden, maar vooral de taalvaardigheden van kinderen gestimuleerd. Minimaal één keer per jaar, rond de verjaardag van het kind, worden de ontwikkelingen van het kind in de vorm van een observatie vastgelegd en daarna met ouders besproken.

Kind, ouders en groepsleiding moeten aan elkaar wennen in de eerste periode. Doel is om in de wenperiode een basis te creëren voor de onderlinge vertrouwensband tussen kind, groepsleiding en ouders. Deze band is heel belangrijk om het kind goede opvang te kunnen bieden.
Omdat ieder kind (en iedere ouder) uniek is, zijn er geen standaard regels voor het wennen. Per kind wordt bekeken hoe het gaat.

De Ark is aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Kinderopvang (VAK) deze organisatie heeft sinds 2004 kennis en ervaring in huis om hoogkwalitatieve kinderopvang aan te bieden (ISO 9001: 2015 gekwalificeerd). Door deze kennis en ervaring van de VAK kan ook De Ark zorg dragen voor deze hoge kwaliteit kinderopvang.

Hygiëne en veiligheid staan ​​bij De Ark hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt aan de hand van schoonmaakroosters. De Veiligheid wordt gewaarborgd door elk jaar een risico-monitor te doen. Zowel de binnenruimte als de buitenspeelweide en op het boerenerf wordt met een kritische blik naar gevaren gekeken en zonodig worden er aanpassingen gedaan. Deze risico-monitor wordt gecontroleerd door GGD.

De Ark zorgt voor bijna alle voedings- en verzorgingsmiddelen voor uw kind, zoals fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes, drinken en voor luiers. Al deze producten zijn bij de prijs inbegrepen.

Als uw kind producten nodig heeft in verband met een speciaal dieet, dan kunt u hier wellicht zelf zorg voor dragen. Dit graag in overleg.

Baby’s krijgen hun eigen flesvoeding, hieraan willen we liever niets veranderen. Daarom is het belangrijk dat ouders zelf voor de flesvoeding in de juiste hoeveelheden zorgen. Dit is dan ook niet in de prijs inbegrepen.

De avondmaaltijd is niet in de prijs inbegrepen. Wanneer u wenst dat uw kind de warme maaltijd op De Ark krijgt, vragen wij u zelf voor een warme maaltijd of potje te zorgen. De avondmaaltijd bieden wij aan tot 1 jaar.

Kinderopvang De Ark hecht waarde aan de normen en waarden die in de bijbel worden gegeven. In grote lijnen betekent dit dat we met respect en zorgzaam met elkaar omgaan. Deze visie past prima binnen de agrarische kinderopvang, waarin we met respect en zorg met de natuur omgaan. Op de opvang wordt gebeden en gedankt voor het eten, we lezen uit een kinderbijbel en we zingen soms christelijke liedjes. Ook de christelijke feestdagen worden gevierd.
Het maakt in De Ark niet uit welke achtergrond een kind heeft, iedereen is welkom!

Wij vinden het contact tussen ouders en leidsters erg belangrijk. Dagelijks nemen de leidsters de tijd om met u de belevenissen van uw kind door te spreken. Daarnaast werken wij bij de babygroep met een ‘contact’ schriftje, waarin ouders en leidsters de ontwikkelingen van het kind kunnen beschrijven. Vanaf 1 jaar is er een schriftje in KOVnet waarin de leidsters een paar keer per maand foto’s en een klein verhaaltje over de dag delen.

Scroll to Top