Peuteropvang

De peuteropvang vindt plaats in een eigen ruimte waar de kinderen (2 -4 jaar) worden uitgedaagd tot allerlei activiteiten.

Kinderen in deze leeftijd doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal- en rekenvaardigheden en ontwikkelen een beter geheugen. Dit stelt hen in staat om steeds langer met iets bezig te zijn, verhaaltjes te vertellen en complexe situaties op te lossen.

Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters in dit ontwikkelingsproces. Er wordt gewerkt met thema’s van de VVE methode Peuterpraat. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo.

Op de peuteropvang worden kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en verschillende activiteiten.

Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort er ook bij. Zo stimuleren wij de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale, creatieve, motorische en cognitieve vaardigheden.

De peuteropvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 13.00 uur.
U kunt uw kind;

  • brengen tussen 8.00 – 9.00 uur
  • halen tussen 12.30 – 13.00 uur

De Peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties en op erkende nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag. Voor het vakantierooster houden we de vakanties aan volgens IKC-7Hoven.

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. U sluit zelf een overeenkomst af met het kinderdagverblijf van uw keuze en ontvangt een factuur voor de werkelijke kosten.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage vragen bij de Rijksoverheid via  www.toeslagen.nl . Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag omdat bijvoorbeeld één van beide ouders geen werk heeft, dan is er vanuit de gemeente Nieuwkoop de mogelijkheid om subsidie ​​te ontvangen voor peuteropvang. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht .

Het uurtarief per 1 januari 2024 is € 10,25 per uur. Wij rekenen standaard met 5 uur per ochtend, dus € 45,35 per dag. Over het hele jaar worden 40 weken in rekening gebracht en dit wordt over 12 maanden uitgespreid. Zo betaald u een vast bedrag per maand.

De peuteropvang bestaat uit één groep van maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Op een groep van 16 peuters zijn twee leidsters aanwezig.
De kind-leidsterratio wordt bepaald met een wettelijk bepaald meetinstrument dat te vinden is op de site van de overheid.

Kinderopvang De Ark is bevoegd tot het geven van voorschoolse educatie. Er wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma ‘Peuterpraat’. Dit programma wordt op alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Nieuwkoop gebruikt. Per jaar komen er tien thema’s aan de orde die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. Met het VVE-programma worden motorische, sociaal-emotionele, luister-, reken- en spelvaardigheden, maar vooral de taalvaardigheden van kinderen gestimuleerd. Minimaal één keer per jaar, rond de verjaardag van het kind, worden de ontwikkelingen van het kind in de vorm van een observatie vastgelegd en daarna met ouders besproken.

Kind, ouders en groepsleiding moeten aan elkaar wennen in de eerste periode. Doel is om in de wenperiode een basis te creëren voor de onderlinge vertrouwensband tussen soort, groepsleiding en ouders. Deze band is heel belangrijk om het kind goede opvang te kunnen bieden.
We vinden het belangrijk dat in de eerste periode dat uw kind op de opvang komt er goed overleg is tussen ouders en pedagogisch medewerker. We bespreken vooraf met u hoe we dit vorm geven.

De Ark is aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Kinderopvang (VAK) deze organisatie heeft sinds 2004 kennis en ervaring in huis om hoogkwalitatieve kinderopvang aan te bieden (ISO 9001: 2015 gekwalificeerd). Door deze kennis en ervaring van de VAK kan De Ark dan ook zorg dragen voor deze hoge kwaliteit kinderopvang.
Hygiëne en veiligheid staan ​​bij De Ark hoog in het vaandel. Er wordt aan de hand gewerkt van schoonmaakroosters. De Veiligheid wordt gewaarborgd door elk jaar een risico-monitor te doen. Zowel de binnenruimte als de buitenspeelweide en op het boerenerf wordt met een kritische blik naar gevaren gekeken en er worden zo nodig gedaan. Deze risico-monitor wordt gecontroleerd door GGD.

De Ark zorgt voor bijna alle voedings- en verzorgingsmiddelen voor uw kind, zoals fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes, drinken en voor luiers. Al deze producten zijn bij de prijs inbegrepen.

Als uw kind producten nodig heeft in verband met een speciaal dieet, dan kunt u hier wellicht zelf zorg voor dragen. Dit graag in overleg.

Kinderopvang De Ark hecht waarde aan de normen en waarden die in de bijbel worden gegeven. In grote lijnen betekent dit dat we met respect en zorgzaam met elkaar omgaan. Deze visie voorbij prima binnen de agrarische kinderopvang, waarin we respect hebben voor ontmoeting en zorg met de natuur omgaan. Op de opvang wordt gebeden en gedankt voor het eten, we lezen uit een kinderbijbel en we zingen soms christelijke liedjes. Ook de christelijke feestdagen worden gevierd.
Het maakt in De Ark niet uit welke achtergrond een kind heeft, iedereen is welkom.

Wij vinden het contact tussen ouders en leidsters erg belangrijk. Dag deelijks leidsters de tijd om met u de belevenissen van uw kind door te spreken. Verder is er eens per twee maanden een nieuwsbrief en e lke keer als er een nieuw VVE thema gestart wordt, ontvangt u per mail de ouderbrief over dit thema, zodat u thuis ook met uw peuter na kunt praten en / of spelen over het onderwerp waar we op de opvang mee hebben gewerkt.

Daarnaast werken wij bij de peuteropvang met een schriftje in KOVnet waarin de leidsters een paar keer per maand foto’s en een klein verhaaltje over de dag delen.

Wanneer u tips of klachten heeft over de opvang van uw kind, dan horen wij dit graag, rechtstreeks bij de pedagogisch medewerker of anders bij eigenaresse.

Scroll to Top